Mgr. Martin Hájek
poslanec STAN, PS: výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Práci starosty se snažím dělat tak, abych se mohl každému podívat do očí s čistým svědomím.

Byl jsem učitelem a ředitelem základní školy u nás v Radějově. Cítil jsem však, že bez aktivní účasti v zastupitelstvu nemohu obci dát to, co si zaslouží. Mám na mysli takové ty tradiční záležitosti, kdy je třeba vybudovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod, opravit chodníky, most, hřbitov, hasičárnu, postavit vyhlídku, vysadit stromovou kapli… A tak jsem se pustil do politiky a následně se stal starostou.

Myslím, že kromě výše zmíněného je důležité podporovat malé spolky a kulturní akce, proto organizujeme každý rok například Martinské hody nebo Cyrilometodějskou pouť. Já sám hraji na cimbál v Cimbálové muzice Strážničan, se kterou (pokud to situace dovoluje) objíždíme Česko i svět. Je krásné, když náš folklor zaujme obecenstvo v Japonsku. K folklorní tradici se postupně připojují i občané Radějova, z toho mám obrovskou radost. Asi deset let nazpět bylo při hodové obchůzce jen sedm z nás krojovaných, z toho čtyři z mé rodiny. Další rok se nás sešlo padesát a dnes chodí pravidelně kolem sedmdesáti lidí v krojích. Otevřeli jsme i obecní krojárnu. Líbí se mi, že takové akce stmelují naši malou komunitu a každý rok si užijeme spoustu společné zábavy.

Asi to bude znít jako klišé, ale nejsem spokojený se současným vedením naší země. Z první ruky vím, jak je zanedbaný vzdělávací systém, který pro mne jako bývalého ředitele školy představuje velmi důležité téma. Zároveň se chci zasadit o funkční a citlivou sociální politiku, snížit byrokracii a zjednodušit podnikání. Stát tu má být pro všechny občany, stejně jako starosta ve své obci, nejen pro pár přátel, kterým bude dohazovat výhodné kšefty.

Ing. Olga Girstlová, PhD.

ambasadorka venkovní učebny

výkonná ředitelka Nadace ZET a zakladatelka podnikatelských kempů pro mládež z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin

prezidentka České manažerské asociace

Témata vzdělávání a udržitelnosti jsou mi velmi blízká a dlouhodobě se jimi zabývám ve všech svých pracovních aktivitách. I proto mě velice zaujal projekt venkovní učebny Archimedes, který obě témata propojuje, a který ráda podpořím.

Učebna se stane součástí vzdělávacích programů našich podnikatelských kempů, při nichž bude její koncept prezentován účastníkům, hostům a partnerům. Plánujeme v ní také uspořádat workshop o udržitelnosti a nabízet ji k výuce i dětským domovům. Věřím, že si získá své příznivce a bude se jí dařit pozvednout vzdělávání na další úroveň.

Nesmírně si vážím nabídky autora venkovní učebny Antonína Koplíka, který se stal novým partnerem Letního podnikatelského kempu. Z každé prodané učebny podpoří jedno dítě z dětského domova nebo azylového domu, které se ho účastní. Děkujeme!